Uitvaart regelen? Bel 085 - 016 00 70

Bel ons direct om een overlijden te melden:

085-016 00 70 ook voor vragen & hulp

Joodse uitvaart
Sober, respectvol en eeuwige grafrust

In de joodse traditie speelt de rouwverwerking zich af binnen de gemeenschap. Tot aan de begrafenis staat het respect voor de overledene centraal, daarna is er alle aandacht voor de nabestaanden. Met behulp van allerlei rituelen helpt de gemeenschap hen geleidelijk aan hun verdriet te verwerken. Een joodse begrafenis moet zo snel mogelijk na de in Nederland verplichte 36 uur plaatsvinden. Bij voorkeur zonder kist, of in een ruwe vurenhouten kist zonder handvatten. Elke joodse uitvaart is zeer sober, volgens het idee dat men met lege handen op deze wereld kwam en de aarde met lege handen ook weer verlaat. Een overledene mag doorgaans niet aangeraakt of gezien worden. Het lichaam wordt door leden van een groep vrijwilligers uit de joodse gemeenschap, de chevra kaddiesja, ritueel gereinigd, zonder gezien te worden, in respectvolle stilte. Het lichaam blijft in lakens gehuld, terwijl er kommen warm water over gegoten worden. Mannen voor mannen, vrouwen voor vrouwen. Pas na deze reiniging mogen familieleden eventueel ook enkele handelingen verrichten. Uiteraard vindt een joodse uitvaart volledig naar eigen wens en met eigen rouwrituelen plaats, maar Uitvaart24 helpt waarbij u dat wilt. Bel geheel vrijblijvend 085-160070 of mail naar info@uitvaart24.nl

 

Met onze uitvaartpakketten krijgt u een helder idee van de kosten van een goed betaalbare uitvaart. Uitvaart24, ook voor een multiculturele uitvaart.

Snel, maar nooit gehaast

Aangezien een joodse uitvaart zo snel mogelijk na het overlijden plaatsvindt, lukt het niet altijd ieder familielid op tijd te benaderen. Respect voor de overledene is het uitgangspunt van een joodse begrafenis. Ook al kent men de overledene niet, gaat men over het algemeen wel naar een begrafenis, omdat het als een religieuze verplichting wordt gezien. Zo zal niemand alleen begraven worden. Bij een joodse uitvaartdienst in de aula wordt de overledene geprezen en zijn dood betreurd. Vervolgens dragen of rijden familie en bekenden de baar of kist naar het graf. Sommigen plaatsen de kist onderweg drie keer op de grond. Het graf is kort voor de begrafenis gegraven op een joodse begraafplaats. Hier wordt eeuwige grafrust gegarandeerd. Familieleden laten de kist zakken, en scheppen als eersten wat zand en gooien dit op de kist. De schep wordt neergezet (niet doorgegeven, want er is geen haast) en de volgende aanwezige gebruikt die om een volgende schep zand te gooien. Dit gaat door tot het graf gevuld is met aarde. Bij orthodoxe joden doen alleen mannen hieraan mee, bij de meer liberale groep ook vrouwen. Bloemen zijn niet gebruikelijk, maar niet verboden.

Brood en ei

De rouwende familie wordt direct na de begrafenis getroost door de aanwezigen. Eerder is dat niet gebruikelijk, omdat men dan nog te druk is met de overledene en dus ontroostbaar. Zodra deze begraven is, kan er aandacht zijn voor de nabestaanden. Dat troosten gebeurt niet alleen met woorden, maar men geeft ook een symbolische, maar wel echte maaltijd (meestal een stuk brood met een ei). Dit is een eerste stap terug naar de werkelijkheid. Hierna gaat de directe familie naar het rouwhuis voor de sjiwwe, de rouwweek. Door geregelde bezoeken van mensen uit de gemeenschap worden nabestaanden geholpen om het verlies in fasen te verwerken en kunnen ze geleidelijk terugkeren naar het dagelijkse leven met verplichtingen in de gemeenschap. De eerste week gebeurt dat heel intensief, daarna wordt het geleidelijk aan afgebouwd. De rouwtijd voor ouders beslaat een heel jaar, voor andere familieleden dertig dagen.

Uitvaart24 is ervan overtuigd dat elk mens een passende uitvaart verdient, ook binnen een beperkt budget.
Klik hier om contact met ons op te nemen