Uitvaart regelen? Bel 085 - 016 00 70

Bel ons direct om een overlijden te melden:

085-016 00 70 ook voor vragen & hulp

Sparen voor een uitvaart met een deposito van Uitvaart24

 

Wat is deposito?

Een deposito of spaardeposito, is een spaarrekening waarop je spaargeld voor een afgesproken periode vaststaat. Tijdens deze periode wordt afgesproken dat je geen geld opneemt van deze rekening. Bij een deposito is de rente vaak hoger dan op een vrij opneembare spaarrekening.

 

Uw depositorekening bij Uitvaart24

Op uw depositorekening kunt u sparen voor een uitvaart naar uw wensen. Het bedrag dat u wilt storten op uw depositorekening en het aantal stortingen dat u per periode wilt doen is volledig aan u.

 

Lees ons regelement (punt 3 en 4) goed door voordat u een bedrag stort. Na iedere storting ontvangt u per e-mail of per post een saldobiljet. Na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 maart ontvangt u een saldobevestiging van uw depositorekening.

 

Mocht u nog vragen hebben over het depositofonds, dan kunt u contact opnemen via de e-mail info@sduk.nl of bellen naar telefoonnummer 070 311 87 54.

 

Schrijf u nu in voor een depositorekening bij Uitvaart24

Het onderstaande inschrijfformulier dient u te verzenden naar info@sduk.nl of per post naar:

 

SDUK24
Antwoordnummer 891
2501 WK Den Haag

 

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Download inschrijfformulier Download regelement