Wat is een depositofonds?

Een depositofonds of spaardeposito, is een spaarrekening waarop spaargeld voor een afgesproken periode vaststaat. Tijdens deze periode wordt afgesproken dat er geen geld opgenomen zal worden van deze rekening. Op het moment van overlijden wordt het gespaarde bedrag vrijgegeven aan de uitvaartondernemer om de uitvaart te verzorgen. Hierdoor vermindert u de financiële zorgen voor uw nabestaanden in tijden van rouw.

Opbrengsten en kosten van een depositorekening

Op een depositorekening is de rente in de regelmaat vaak hoger dan op een vrij opneembare spaarrekening. Het gespaarde bedrag wordt risicomijdend en ethisch verantwoord belegd. De beleggingen hebben een laag risicoprofiel en worden beheert door een professionele organisatie.

Er worden geen beheerkosten berekend voor het beheer van de depositorekening. Het bedrag dat u op uw depositorekening stort is dan ook volledig ter bestemming van de uitvaart. Mocht het gespaarde bedrag de uitvaartkosten overstijgen dan wordt het surplus uitgekeerd aan de nabestaanden.

In tegenstelling tot een uitvaartverzekering betaald u dan ook alleen voor de daadwerkelijke uitvaartkosten, u weet dat het gespaarde bedrag de uitvaartkosten dekt en er bestaat de mogelijkheid dat er een bedrag overblijft voor de nabestaanden.

Indien u voor een andere uitvaartondernemer kiest dan voor Uitvaart24, dan zullen er beheerkosten van 7% in rekening worden gebracht met een maximum van € 350,00.

Uw depositorekening bij Uitvaart24

Op uw depositorekening kunt u sparen voor een uitvaart naar uw wensen. Het bedrag dat u wilt storten op uw depositorekening en het aantal stortingen dat u per periode wilt doen is volledig aan u. Wilt u een advies over wat een reëel bedrag is? Neem dan eenvoudig telefonisch of per mail contact op.

Lees ons reglement (punt 3 en 4) goed door voordat u een bedrag stort. Na iedere storting ontvangt u per e-mail of per post een saldobiljet. Na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 maart ontvangt u een saldobevestiging van uw depositorekening.

Mocht u nog vragen hebben over het depositofonds, dan kunt u contact opnemen per telefoon of via de e-mail

Neem eenvoudig en vrijblijvend contact op.

Inschrijven voor een depositorekening bij Uitvaart24

Inschrijven voor een depositorekening bij Uitvaart24 kan eenvoudig via een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient u te verzenden naar info@sduk.nl of per post naar:

SDUK24
Antwoordnummer 891
2501 WK Den Haag

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilt u een indicatie van de uitvaartkosten? Bekijk dan hieronder onze pakketten om, op basis van uw wensen, een indicatie te krijgen van de kosten van een uitvaart.