Procedure

Wij vertellen u graag hoe wij omgaan met uw klacht

Indien u niet (geheel) tevreden bent over onze dienstverlening dan vernemen wij dat graag van u.

Wij nemen uw klacht zeer serieus en nemen zo snel mogelijk contact met u op na het ontvangen van uw klacht. Indien nodig streeft Uitvaart24 er naar om binnen 14 dagen tot overeenstemming van een oplossing te kunnen komen. U kunt uw klacht per mail richten aan klacht@uitvaart24.nl. Ook kunt u ons klachtenformulier invullen. Vermeldt in uw klacht duidelijk om wie het gaat en waar u niet tevreden over bent.

Heeft u een klacht over een lopende uitvaart? Dan verzoeken wij u om (direct) telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij meteen in actie kunnen komen.

Inventarisatie

Na het ontvangen van uw klacht nemen wij contact met u op. Graag horen wij hierin de details van uw ervaring om zo een compleet beeld te hebben.

Intern onderzoek

Na ontvangst van uw klacht wordt er direct een intern onderzoek gestart. Omdat ieder contactmoment wordt vastgelegd starten wij bij het nakijken van de geadministreerde contactmomenten.

Extern onderzoek

Na het interne onderzoek starten wij, indien nodig, een eerste extern onderzoek. Denk hierbij aan contact met toeleveranciers en uitvaartlocaties.

Vaststelling ontstaan klacht

Op basis van uw klacht en de onderzoeken wordt er een vaststelling gedaan over het ontstaan van de klacht. Daardoor kan Uitvaart24 beoordelen of er een wijziging in de werkwijze moet worden gemaakt.

Bepaling oplossing

Door ons klachtenpanel zullen alle feiten en omstandigheden beoordeeld worden en zal er, indien nodig, een oplossing bepaald worden.

Oplossing klacht

Na de nodige onderzoeken en beoordeling door het klachtenpanel gaan wij het gesprek met u aan. Hierin nemen wij u mee in het ontstaan van de klacht. Indien een verandering in onze werkwijze of dienstverlening benodigd is delen wij dat met u. Afsluitend delen wij, indien nodig, de oplossing met u.

Meld uw klacht

Dien uw klacht in

"*" geeft vereiste velden aan