Uitvaart regelen? Bel 085 016 0685

  Bel ons direct om een overlijden te melden:

  085 016 0685 ook voor vragen & hulp

  Uitvaart in tijden van het Coronavirus?

  Het verzorgen van een dierbare vergt veel van nabestaanden.
  In een periode waarbij nabestaanden veel steun krijgen van vrienden, familie en kennissen staan zij er tijdens het Coronavirus niet alleen voor. Ondanks dat vrienden en kennissen gepaste afstand bewaren om verspreiding van het virus voorkomen staan onze medewerkers voor u klaar.

  Uiteraard verzorgd Uitvaart24 ondanks het Coronavirus een uitvaart.
  Met onze kennis en ons hygiëneprotocol zijn wij de steun die een familie nodig heeft in geval van overlijden. Zeker als een uitvaart verzorgd dient te worden tijdens het Coronavirus zijn wij bij uitstek de uitvaartorganisatie die in staat is snel en kundig te handelen.

  Veel belangstelling, maar ook directe nabestaanden stellen ons de volgende vragen;

  Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

  Uit onderzoek bij Coronavirussen blijkt dat de overleving van het virus, na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Uitvaart coronavirus

  Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?

  Ja. Uiteraard volgen wij de adviezen en instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op t.b.v. het verzorgen van een uitvaart tijdens het Coronavirus.

  Hoe wordt de uitvaart verzorgd in de periode rond het Coronavirus?

  Uitvaart24 is dag en nacht in touw en heeft zeer betrokken medewerkers die alle protocollen naleven waardoor wij in staat zijn om er voor u, ook in deze periode van het Coronavirus, te zijn.

  Op dit moment wordt het afgeraden om een uitvaart te verzorgen waarbij (grote) groepen mensen samenkomen.

  Aangezien een goed afscheid van belang is voor zowel familie als vrienden biedt Uitvaart24 in de periode van het Coronavirus een compleet verzorgde uitvaart aan waarbij de uitvaartdienst op een later moment zal plaatsvinden.
  Uitvaart24 verzorgd tijdens het Coronavirus een crematie in stilte om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Vervolgens verzorgen wij, op het moment dat het weer mogelijk is om grotere groepen op een veilige wijze te ontvangen, een complete uitvaartdienst waarbij de urn aanwezig is.

  Uitvaart coronavirus